Inschrijven

De Wilgenstam hecht grote waarde aan persoonlijk contact. Dit begint al bij het inschrijven van uw kind.

Plan hier uw afspraak voor een rondleiding

Tijdens een persoonlijk gesprek gaat het over de visie en uitgangspunten van de school. De wederzijdse rechten en plichten tussen school, ouders en leerlingen worden besproken en er is ruimte voor specifieke vragen.
U krijgt een rondleiding door het gebouw en is er een gelegenheid om in de klas te kijken.
Na afloop krijgt u een informatiepakket en een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier kunt u opsturen aan de school of afgeven aan de balie.
In principe laten wij alle vierjarigen toe.
Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd krijgen ouders bericht over de groepsindeling van hun kind. U wordt dan verzocht contact op te nemen met de leerkracht voor een kennismaking. Samen met de leerkracht kunt u afspraken maken over eventuele “wenmomenten” in de toekomstige klas van uw kind. 
Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan.

Mocht uw kind al op een andere school ingeschreven staan, dan wordt uw kind eerst getest door één van onze Intern Begeleidsters. Mocht uw kind binnen een straal van 10 km van de school wonen en een achterstand hebben van meer dan 3 maanden, dan neemt de Intern Begeleidster een besluit over de toelating.
U kunt via de administratie van de school (010-4185680) of administratie@wilgenstam.nl meer informatie krijgen.

Uitschrijven
Indien u gaat verhuizen of uw kind gaat naar een andere school, dan dient u de Wilgenstam hiervan op de hoogte te stellen. U laat dit de betreffende leerkracht van uw kind weten en u geeft dit door aan de administratie van de school. Uw kind wordt pas officieel uitgeschreven, nadat er een inschrijfbewijs van de nieuwe school is ontvangen. De leerkracht van uw kind en de intern begeleider stellen een informatiepakket (onderwijskundig rapport) voor de nieuwe school op. Dit pakket wordt altijd naar de nieuwe school gestuurd. U kunt dit onderwijskundig rapport opvragen.