Nieuwsflits - periode 2

Nieuwsflits Wilgenstam – periode 2


Belangrijkste data tot de kerstvakantie:
8 november                Informatieavond Kanjertraining + MR/OR
22 november             Webinar “Hoe leren kinderen met een portfolio”
24 november              Voorlichtingsavond “Koers naar het VO” groep 8
28 november             Start Kindgesprekken over doelen in het portfolio
5 december                Sinterklaasviering (leerlingen uit om 12.00u)
21 december              Kerstviering
 
 
Korte punten:
  • In de vorige periode hebben wij per bouw een algemene informatieavond georganiseerd. Het was fijn weer ouders op school te ontvangen en mee te nemen wat we dit schooljaar samen gaan leren en ontwikkelen. Wij hebben beloofd de presentatie te delen zodoende zit in de bijlage van deze Nieuwsflits is de presentatie van alle groepen in één presentatie samengevoegd.
  • De afspraak op school is dat leerlingen hun fietsen in de fietsenstalling achter het schoolgebouw plaatsen. Dit doen wij om de veiligheid voor de school te waarborgen en voetgangers de ruimte te geven om goed over het voetpad te lopen voor de school. De komende weken gaan wij extra letten dat de leerlingen hun fiets op de afgesproken plaats zetten.
  • Door de energiecrisis en daarmee de oplopende kosten hebben steeds meer mensen in Nederland  moeite om een goed ontbijt te regelen voor hun kind. Binnen het onderwijs zijn extra gelden beschikbaar gekomen om te zorgen dat een ontbijt op school geregeld kan worden. Op dit moment weten wij niet of dit bij ons op school speelt en kunnen wij daarom ook niets organiseren. Heeft u problemen om rond te komen en schiet een goed ontbijt erbij in, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven door een  mailtje te sturen. Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om.
  
 

Wat gaan we doen in de komende periode

In de maand november organiseren wij verschillende informatieavonden voor ouders.

8 november - Uitleg Kanjertraining voor ouders
Op 8 november hebben wij samen met de ouderraad een informatieavond georganiseerd om onze sociaal- emotionele aanpak met Kanjertraining uit te leggen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met elkaar en samen met de leerkracht een fijne en veilige omgeving creëren voor elkaar. Dit moeten leerlingen leren en dat doen wij mede met Kanjertraining.
 
22 november - Webinar “Hoe leren kinderen met een portfolio”
Op 28 november starten wij met de eerste kindgesprekken over het portfolio. Om dit te kunnen gaan wij eerst in de groepen 4 t/m 8 deze week starten met het openzetten van de portfolio’s. Deze week krijgen de leerlingen de inloggegevens . Wij gaan de leerlingen in de klas uitleggen hoe een portfolio eruit ziet en hoe ze ermee kunnen werken. Tevens gaan wij kijken hoe leerlingen doelen kunnen behalen en wat ze hiervoor moeten doen. Onze leerlingen zijn vanaf november geen gemiddelde cijfers meer in een rapport maar krijgen overzicht wat ze gaan leren en hoe ze deze zelf kunnen behalen.
Uw zoon of dochter gaat daarnaast leren een kindgesprek over de doelen in het protfolio zelf te leiden. Hierdoor worden leerlingen nog meer eigenaar van hun leerproces. Uiteraard gaan wij de leerlingen met een stappenplan dit gesprek helpen voor te bereiden. Sommige leerlingen zullen het nog moeilijk of spannend vinden om dit zelf te doen maar dat is niet erg. De leerkracht helpt tijdens het gesprek wanneer dit nodig is. Voor andere leerlingen is het juist fijn om zelf het gesprek te voeren en zal de leerkracht meer op afstand zijn. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de leerlingen en de leerkrachten dus zijn we samen aan het groeien!
 
Voor de start van de kindgesprekken willen wij een webinar voor ouders organiseren om een voorbeeld van een portfolio te laten zien. Wij willen u uitleg geven hoe leerlingen leren en wat in het portfolio zichtbaar is en waar we de komende periode verder aan gaan werken. Vervolgens willen wij u meenemen met welke groeitaal wij leerlingen begeleiden en inzicht geven met welke criteria doelen behaald kunnen worden. De webinar wordt gehouden op dinsdag 22 november vanaf 20.30u. De link zal een dag van te voren aan alle ouders worden gestuurd via de schoolapp.
 
In groep 3 krijgen de leerlingen in november nog het standaard rapport omdat we daar de ontwikkeling van spelend leren als doel hebben. Later in het jaar gaan we ook het portfolio voor groep 3 oppakken en leerlingen hiermee kennis laten maken.
 
24 november - Voorlichtingsavond “Koers naar het VO” voor groep 8
Tijdens deze avond geven wij de ouders van groep 8 informatie hoe het proces gaat lopen tot het aanmelden op de middelbare school. Wij geven inzicht in de verschillende niveaus van vervolgscholen en wat er allemaal bij komt kijken tot het aanmelden en eindadviezen. Het is belangrijk dat alle ouders aanwezig zijn zodat wij u zo goed mogelijk kunnen uitleggen wat er staat te gebeuren en hoe het gaat lopen de komende maanden. Wij hopen alle ouders van leerlingen uit groep 8 te zien!
 
 

Onderzoekend leren met Blink

Wij zijn dit jaar met een nieuwe methode van wereldoriëntatie gestart en daarbij ook een andere manier van leren geïntroduceerd. Bink neemt leerlingen vanuit een onderzoekende houding mee in allerlei onderwerpen over de wereld. De leerlingen vinden de lessen leuk en interessant en dat is goed om te zien. Wij hebben bij  het eerste thema leuke eigen onderzoeken gezien over de verschillende subthema’s binnen de groepen. In de bijlage van de nieuwsflits zijn een aantal foto’s toegevoegd.
 
In periode 2 gaan wij  met een nieuw thema van Blink beginnen. Het hoofdthema in periode 2 is “Echt Nederland” en is opgedeeld in verschillende thema’s in de groepen te weten:
 
Groep 4 -  Gezellige tradities
Als de dagen donkerder worden eten we erwtensoep en pepernoten en
vieren we Sinterklaas en Kerst. Waarom eigenlijk?
Groep 5/6 - Ik hou van Holland
Wat is typisch Nederlands? Welk beeld hebben we van typische Nederlanders?
En klopt dit wel?
Groep 7/8 - Stem op mijn partij!
Wie is de baas in ons land en hoe is dat geregeld? Wat vind jij belangrijk voor ons land?
In de nieuwsflits van de groep zal u meer te zien krijgen wat de leerlingen aan het leren zijn en maken.
 


Sinterklaas binnenkort weer in het land

Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen en nog vier nachtjes slapen dan komt de Sint weer in ons land. In de groepen wordt het Sinterklaasjournaal bekeken en lootjes getrokken. In de nieuwsflits van de groep zal verder informatie komen over de viering.

Team Wilgenstam