Nieuwsflits – september 2022

Leerlingen meer bewust maken van hun eigen onderwijsproces Volgende week gaan wij in de startgesprekken een start maken met leerlingen nog meer bewust maken van hun eigen onderwijsproces. In de startgesprekken gaan leerlingen, met het eigen ingevulde formulier, ouders en leerkracht meenemen hoe ze over zichzelf denken en wat ze willen bereiken. Belangrijk is dat de leerlingen het gespreksformulier uiterlijk aanstaande vrijdag bij de leerkracht heeft ingeleverd en een gespreksmoment is gepland. De startgesprekken wordt zo veel mogelijk door de leerling gevoerd en is de eerste stap in onze schoolontwikkeling tot meer eigenaarschap bij leerlingen. In de informatieavonden gaan wij u als ouder meenemen wat wij het komende jaar allemaal in stapjes gaan invoeren op dit thema.   Kinderen veilig in het verkeer De Wilgenstam doet mee aan de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. Alle ouders en leerlingen worden opgeroepen om in de week van 12 september zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Als alle ouders en leerlingen hier gehoor aan geven betekent dat niet alleen een rustigere en veiligere schoolomgeving, maar het is ook goed voor het milieu. Bewegen is bovendien goed voor de gezondheid van onze leerlingen en ouders, het activeert de hersenen en geeft een geluksgevoel. Daarnaast doen leerlingen de noodzakelijke ervaring op in het verkeer. De Schoolbrengweek wordt georganiseerd door SCHOOL op SEEF en de gemeente Rotterdam. Op sociale media hebben wij al een aantal berichten geplaatst over dit thema en als bijlage hebben wij een infografic toegevoegd. Tevens zijn staan de groep 8 verkeersbrigadiers weer bij de kiss&ride zone. De leerlingen zorgen dat het veilig is bij de start van de dag door de kiss&ride zone goed in de gaten te houden en leerlingen aan te spreken over fietsen op de juiste plek zetten.     Informatieavonden Wij willen u als ouders goed meenemen in wat wij het komende jaar gaan veranderen. Er staan namelijk leuke en interessante ontwikkelingen aan te komen. Tijdens de informatieavond gaan we in op wat een kind gaat leren per leerjaar, kijken wij naar belangrijke afspraken maar vooral wat voor mooie veranderingen dit schooljaar aan komen. Om u een kleine inkijk te geven, hebben wij een ouderbrief toegevoegd over Blink. Wij hopen u als ouder te verwelkomen op één van onze informatieavonden!   Corona Wij zien helaas de besmettingen oplopen binnen de verschillende groepen. De maatregelen die op dit moment gelden binnen de school zijn als volgt:
  • Leerlingen met corona gerelateerde klachten mogen niet op school komen mits zij een zelftest hebben gedaan en deze negatief is.
  • Bij een besmetting van een leerling in de klas informeren wij zo snel mogelijk ouders per mail. Belangrijk is dat ouders een besmetting zo snel mogelijk telefonisch doorgegeven aan de administratie of per mail bij de leerkracht.
  • Indien een leerkracht besmet is dan proberen wij dit binnen de school op te lossen door eerst vervanging te zoeken of de groep te verdelen.
  • Indien er meerdere leerkrachten besmet zijn, kan het voorkomen dat leerlingen in een uiterste geval thuis moeten werken. Uiteraard zal op school noodopvang geregeld worden voor de cruciale beroepen. Indien een groep thuis moet werken zal dit per mail uiterlijk voor 7.30u gecommuniceerd worden.
  • Leerlingen met corona gaan in quarantaine volgens de geldende regels. Met de volgende link kunt u uitzoeken tot wanneer uw kind in quarantaine moet  https://mijnvraagovercorona.nl/
  • Alleen leerlingen met corona moeten in quarantaine. Wanneer familieleden of huisgenoten besmet zijn, komen leerlingen gewoon op school mits ze geen klachten hebben.
  • Wanneer een besmetting in de groep is geconstateerd, verzoeken wij (geen verplichting) de leerlingen in de klas om zich preventief te testen voor de komende twee weken. Dit vragen wij om verdere verspreiding te minimaliseren.
  • Wij verstrekken zelftesten indien wij om preventief testen verzoeken. Tevens kunnen leerlingen een zelftest bij de administratie halen indien thuis geen zelftest meer voorradig is voor de leerling. De zelftest mag alleen voor de  betreffende leerling gebruikt worden.  
  Inloopmomenten SMW Binnenkort starten de inloopmomenten weer van schoolmaatschappelijk werk. De inloopmomenten staan binnenkort in de jaarkalender. Tijdens deze momenten kunt u eventuele zorgen uitspreken die u heeft over de emotionele en/of sociale ontwikkeling van uw kind. Ook kan SMW met u meedenken als het steeds moeilijker wordt om maandelijks rond te komen. SMW kan u adviseren over bestaande fondsen en doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen.   Samenwerking peuterspeelzaal en bso Het afgelopen jaar zijn wij nog intensiever gaan samenwerken met de peuterspeelzaal en de bso binnen onze school. Zo organiseert Mundo nu onze tussenschoolse opvang en helpen een aantal uur per dag in de klassen en werkpleinen. De peuterspeelzaal is samen met groepen 1-2 aan de slag gegaan met spelend leren. De peuterspeelzaal is hierdoor een mooie eerste stap geworden voor kinderen van 2-4 jaar alvast op school te wennen en te ontwikkelen in dezelfde manier als groep 1-2. De peuterspeelzaal heeft nog een aantal plekken beschikbaar voor kinderen. Voor verdere informatie kunt u op de volgende link drukken: https://derotterdamsepeuterschool.nl/locatie/de-wilgenstam/   Studiedagen woensdag 7 en donderdag 8 september De studiedagen in september staan in het teken van Kanjertraining. De afgelopen twee jaar hebben door corona de trainingen niet kunnen plaatsvinden. Tijdens de aankomende studiedagen gaan wij daarom onze kennis opfrissen en verbreden.   Buitenschoolse activiteiten Het Hofpleintheater geeft de komende periode allerlei verschillende activiteiten waaraan leerlingen van de Wilgenstam kunnen meedoen. In de bijlages vind u verdere informatie over wat en hoe u kunt aanmelden.     Belangrijkste data september/oktober 2022: 7 september                       Studiedag - leerlingen vrij 8 september                       Studiedag - leerlingen vrij 12-16 september                Startgesprekken groep 3 t/m 8 20 september                     19.30u Informatieavond groepen 1-2 21 september                     19.30u Informatieavond groepen 3-5 22 september                     19.30u Informatieavond groepen 6-8 5 oktober                            Start Kinderboekenweek 24-28 oktober                     Herfstvakantie 31 oktober                          Studiedag - leerlingen vrij 1 november                        Studiedag - leerlingen vrij

Bijlage:
ouderbrief Blink
poster onderzoekend leren
Infographic-ouderbetrokkenheid