Nieuwsflits start schooljaar

Belangrijkste data augustus en september:

7 september                        Studiedag 8 september                       Studiedag 12-16 september               Startgesprekken leerling-ouders-leerkracht 20 september                     Informatieavond groepen 1-2 21 september                     Informatieavond groepen 3-5 22 september                     Informatieavond groepen 6-8     Start van de dag Wij gaan aanstaande maandag weer beginnen aan een nieuw schooljaar. Wij hebben er zin in en kijken uit om de leerlingen weer te zien. Wij hebben het afgelopen week hard gewerkt om alles in te ruimen en de eerste studiemiddag is geweest. Wij hopen ook dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed uitgerust is. Om het starten van de dag zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen hebben wij het als volgt georganiseerd:   Groep 1-2:   leerkrachten staan om 8.20u buiten op het kleuterplein en verzamelen de leerlingen om naar binnen te gaan. Groep 3-4:   leerkrachten staan om 8.20u buiten op het groep 3-8 plein en verzamelen de leerlingen. De leerlingen gaan via de noodingang naar binnen. Groep 5-6:   Leerkrachten staan om 8.20u buiten en verzamelen de leerlingen. De leerlingen gaan via de hoofdingang naar binnen. Groep 7-8:   Leerkrachten staan om 8.25u buiten en verzamelen de leerlingen. De leerlingen gaan via de hoofdingang naar binnen.   Ouders groep 3 leerlingen maandag mee naar de klas. De ouders van leerlingen van groep 3 mogen op maandag mee naar de klas. De leerlingen kunnen samen met hun ouders kijken waar ze zitten en hoe de klas eruit ziet.     Belangrijke schoolafspraken
  • Gezonde pauzehap en lunch: In de ochtend eten de leerlingen fruit en drinken ze water. Tijdens de lunch hebben de leerlingen een gezonde boterham in hun bakje en wordt water gedronken.
  • Op tijd op school zijn: De deur van de school sluit om 8.30u. Wanneer leerlingen te laat zijn moeten zij aanbellen bij de hoofdingang. Dit geldt ook voor de kleuters. De leerling krijgt een te laat notitie. Bij te veel “te laat” meldingen zal leerplicht ingeschakeld worden.
  • Ziekmelden: Ziekmelden kan via de schoolapp ook kunnen ouders bellen. Wanneer ouders een ziekmelding te laat doorgeven (na 8.30u) zal de leerling als ongeoorloofd afwezig gemeld worden.
  • Werk is af aan het einde van een schooldag: Wij hebben als team met elkaar het vorig schooljaar geëvalueerd. Hierin kwam naar voren dat werktempo, werkhouding en negatief gedrag te veel impact heeft gehad op het voldoende afronden van het werk en de resultaten bij toetsen. Wij willen dit samen met de leerlingen verbeteren. Een ontwikkelpunt van de school is het invoeren van het Mijn Leerlijn portfolio waarbij leerlingen meer inzicht gaan krijgen van hun werkhouding en leerproces. Een andere maatregel die wij schoolbreed hebben ingevoerd is, indien een leerling twee of meerdere time-outs heeft gehad op een dag en het werk is niet af, dan rond de leerling dit na schooltijd af. In de informatie-avond zal meer uitleg worden gegeven over deze schoolontwikkelpunten. Wij hopen daarom zo veel mogelijk ouders te zien en te ontmoeten! 
  Zelftest doen voor groep 6-8 Wij willen graag zo zoveel mogelijk corona buiten de deur houden. Wij hopen op een schooljaar waarin wij zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen groep en leerkracht les kunnen geven. Om goed te starten vragen wij de leerlingen om op zondagavond of maandagochtend thuis een zelftest te doen. Wij danken u alvast voor de medewerking.   Gym en zwemmen Dit jaar hebben wij op maandag, dinsdag en woensdag sportzalen beschikbaar gekregen van de gemeente. De gymlessen starten om 8.30u. De leerlingen die als eerste gymmen moeten dus bij de gymzaal worden gebracht door ouders of gaan zelfstandig naar de gymzaal. De leerkracht zal de exacte tijden nog met u delen. Aanstaande maandag start groep 6 gewoon in de klas en is hun eerste gymles op woensdag.  
Maandag Olijflaan 14 Dinsdag Fresiastraat Woensdag Olijflaan 12
Groep 6 Groep 3I Groep 6
Groep 7 Groep 3II Groep 7
Groep 8I Groep 5 Groep 8II
Groep 8II Groep 4 Groep 8I
Groep 3I    
Groep 3II    
  Schoolzwemmen is elke vrijdag bij de Wilgenring:
  • Even weken groep 5
  • Oneven weken groep 4
In de bijlage is de jaarkalender met alle studiedagen, vieringen en vakanties voor het komende schooljaar. Met vriendelijke groet, Team Wilgenstam