Nieuwsflits Wilgenstam – Informatieavond en MR verkiezing

Kom naar de informatieavond komende week van de Wilgenstam Wij nemen u mee op reis naar een toekomstgerichte Wilgenstam. Wilt u weten wat uw kind dit jaar allemaal gaat leren? Welke nieuwe ontwikkelingen op uw kind afkomen? Dan is de informatieavond belangrijk om elkaar te ontmoeten zodat wij u kunnen informeren. Wij openen onze deuren om 19.00u waar u een drankje kunt nuttigen en in contact kunt komen met andere ouders en leerkrachten. De afgelopen jaren hebben wij elkaar veel te weinig ontmoet en dat vinden wij jammer. De presentatie start om 19.30u en daarna gaan we op verschillende manieren met elkaar in gesprek zodat wij uw mening kunnen horen over wat u belangrijk vindt waar wij aandacht aan kunnen geven!   Wij hebben drie avonden georganiseerd met een aantal groepen bij elkaar. Dit hebben wij gedaan omdat de leerlingen ook zo bij elkaar zitten in het gebouw en veel met elkaar te maken hebben. Dit zijn de avonden:
  • Dinsdag 20 september 19.00u voor ouders met kinderen in groep 1-2
  • Woensdag 21 september 19.00u voor ouders met kinderen in groepen 3-5
  • Donderdag 22 september 19.00u voor ouders met kinderen in groepen 6-8
Wij hopen van elke leerling minimaal één ouder te ontmoeten. Het is echt belangrijk dat u op de hoogte bent wat er allemaal staat te gebeuren en waar uw kind mee te maken gaat krijgen!     MR-verkiezingen Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. Er hebben zich 2 kandidaten gemeld voor de MR, dus we krijgen verkiezingen! Binnenkort ontvangt iedere ouder/verzorger een mail waarin de kandidaten zich voorstellen. Elke ouder/verzorger mag dan digitaal zijn/hoor stem uitbrengen. Wat is een MR? Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die de school ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De MR bestaat uit 3 ouders/verzorgers en 3 docenten. De oudergeleding wordt gekozen door alle ouders/verzorgers van de school.     Belangrijkste data september/oktober 2022: 20 september                     19.00u Informatieavond groepen 1-2 21 september                     19.00u Informatieavond groepen 3-5 22 september                     19.00u Informatieavond groepen 6-8 5 oktober                            Start Kinderboekenweek 24-28 oktober                     Herfstvakantie 31 oktober                           Studiedag - leerlingen vrij 1 november                         Studiedag - leerlingen vrij