Nieuwsflits

Nieuwsflits Wilgenstam

Belangrijkste data in juni-juli:
4 juli                Musical groep 8
6 juli                Wenmoment met nieuwe leerkracht
8 juli                Start vakantie t/m 21 augustus
 
 
Afscheid nemen van juf Sylvia die met pensioen gaat!
Juf Sylvia gaat de school verlaten want juf Sylvia gaat met pensioen. Na 45 jaar in het onderwijs en op de Wilgenstam gewerkt te hebben gaat juf Sylvia genieten van meer vrije tijd. Als school besteden wij volgende week uitgebreid aandacht aan het uitzwaaien van Sylvia en vieren dat zij 45,5 jaar in het onderwijs heeft gewerkt. Ook u, als ouder van groep 3 t/m 8, willen wij de gelegenheid geven om Sylvia te bedanken en/of succes te wensen met de nieuwe fase in haar leven. Dit kan op dinsdag 5 juli van 14.30u tot 15.15u op het kleuterplein. Wij hopen u daar te ontmoeten om samen Sylvia succes te wensen.
 
 
Groepsindeling schooljaar 2022-2023
Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
Groep 1/2A Judith S Judith S Judith K Judith K Judith S
Groep 1/2B Jasper Jasper Jasper Anja P Anja P
Ondersteuning 1-2 Damaris Yvonne   Damaris Damaris
Groep 3 Sultan Sultan Sultan Sultan Sultan
Groep 4 Jamie Jamie Jamie/ Anja Anja B Anja B
Groep 5 Patrick Patrick Patrick Patrick Patrick
Ondersteuning spelend leren gr 3 vacature vacature Yvonne
 
Yvonne Yvonne
Ondersteuning 3-4-5 Karlijn
hele dag
Karlijn tot 12.00u Karlijn tot 12.00u Karlijn
hele dag
 
Groep 6 Dominique Dominique Amber Amber Amber
Groep 7 Esther Esther Esther Esther Esther
Groep 8 Marko Marko Marko Marko Marko
Ondersteuner 5dg Janice Janice Bianca Janice/ Bianca Bianca
Ondersteuner 6-7-8 Mundo BSO Mundo BSO   Mundo BSO Mundo BSO
           
Vakleerkrachten          
Plusklas Judith K        
Gym Remy Remy 12.00 Remy 12.00   Remy motorische ontwikkeling
Engels Rachel Rachel      
Kunstatelier gr 1-4     Heleen    
Kunstlessen gr 5-8   vacature   vacature  
Dir+OOP          
IB 1-4 Cindy Cindy Cindy Cindy  
IB 5-8     Dominique Dominique Dominique
Ondersteuner Silvia Silvia Silvia Silvia Silvia
RT-er Calcularis       Nicolette  
Directie Saskia Saskia Saskia Saskia Saskia
Administratie Nel Nel Nel 12.00 Nel Nel 12.00
Conciërge Jesse Jesse/Jan   Jesse Jan
 
 
Specialist/taak Wie
Schoolopleider PABO 1-3 jrs + snuffel Cindy
Schoolopleider PABO lio + zij-instroom Dominique
ICT- coördinator Jasper
Eventmanager Jasper
Rekenspecialist Dominique
Hoogbegaafdheid specialist Judith K
Gedrag vacature
Taal vacature
Vertrouwenspersoon Cindy/Dominique
Anti-pest coördinator Dominique
Aandachtsfunctionaris / SISA Cindy
 
 
Jaarkalender 2022-2023
Aan het einde van het schooljaar krijgt u van ons de jaarkalender van volgend schooljaar. Deze kalender is vanaf volgend schooljaar ook te zien in onze schoolapp.