Suikerfeest 2024

Op donderdag 11 april vieren we ook het Suikerfeest. Dat is de afsluiting van de Ramadan. Thuis staat deze periode in het teken van vasten en het toe leven naar een feestdag. Op school gaan we de dag na het Suikerfeest ook een feestelijk moment houden in de klas en met ouders tijdens een inloopmoment.
Dit jaar start de Wilgenstam met, naast het vieren van het Kerst- en Paasfeest, nu ook met een gezamenlijke viering van het Suikerfeest op school.
Graag willen we dit ook op diezelfde manier vormgeven. Namelijk; klassikaal voor alle kinderen in eigen groep en voor de ouders in de aula.
De kinderen mogen zich feestelijk aankleden en allemaal iets lekkers mee nemen van thuis, zodat zij klassikaal het Suikerfeest kunnen vieren.
ALLE ouders zijn welkom in de aula van 08:30 tot 10:00u, voor een gezellige koffieochtend met elkaar. De school verzorgt koffie/thee en een koekje, maar neem vooral allemaal iets lekkers mee van thuis om elkaar te laten proeven.
De viering zal plaatsvinden in de ochtend op de dag NA het Suikerfeest. Naar alle waarschijnlijkheid is dit 10 April, dus zal de viering op school op donderdag 11 April zijn.