Uitnodiging algemene ouderavond dinsdag 8 november

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag nodigen wij u uit voor een ouderavond op dinsdag 8 november in De Wilgenstam. Tijdens deze avond komt u meer te weten over de Kanjertraining en vertellen leden van de OR en MR kort waar zij mee bezig zijn.  

Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn de leerkrachten en leerlingen van De Wilgenstam erg actief met de Kanjertraining. Maar wat houdt dit eigenlijk in en waarom is het zo belangrijk? Kom naar de ouderavond en u hoort er alles over. 
De planning van de avond is als volgt: 
20:15-20:30: Inloop
20:30-21:00: Ouderraad en Medezeggenschapsraad 
21:00-21.45: Kanjertraining workshop met diverse oefeningen en uitleg over de petten, smiley poster en vertrouwenspellen.
 
Wij kijken ernaar uit om u dinsdag 8 november te zien op school. Aanmelding via  https://forms.office.com/r/xPiL6RQLEm
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging Ouderraad O.B.S. De Wilgenstam    
 
P.S. Heeft u trouwens al de vrijwillige ouderbijdrage betaald? Zo ja, heel hartelijk bedankt! Uw bijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld schoolreisjes, het Sinterklaasfeest en het paasontbijt. Aan de ouders/verzorgers die nog niet hebben betaald: we hopen dat u dit nog even wilt doen. Bedankt alvast! 
 
Wat meer informatie:

De afgelopen periode heeft het team een intensieve training gevolgd waarbij wij ons verdiept hebben in de principes van de Kanjertraining. De komende jaren gaan we met lessen uit dit programma de sociale vaardigheden versterken. Als fundament voor de Kanjertraining gaan we uit van de afspraken die u op de posters kunt zien.
 
De Kanjertraining helpt bij het voorkomen en oplossen van conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom:
een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Wellicht heeft u via uw kind al iets gehoord over de oefeningen die wij doen.
De ouderavond Kanjertraining wordt gehouden op dinsdagavond 8 november.