Digitaal onderwijs


Op de Wilgenstam gaan we met onze tijd mee en daarom maken we steeds meer gebruik van digitaal onderwijs. Alle klassen zijn voorzien van digiborden, vanaf de kleutergroepen leren de kinderen omgaan met chromebooks.
 

Chromebooks


De Wilgenstam wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door op de chromebooks het benodigde lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. De chromebook dient zo als interactieve (slimme) vervanging voor de enkele (werk-)boeken.

Hoe werkt het

Onze leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doen de leerlingen bij een aantal vakken zoals rekenen en taal via Chromebooks en niet meer in een schrift. De leerlingen zien daardoor meteen of ze de opgave goed hebben gedaan. Is het fout? Dan kunnen de leerlingen de opdracht meteen verbeteren. Door de directe feedback hoeven de kinderen niet meer te wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar kunnen ze direct zien of ze het goed of fout doen. Dit is een enorm verschil met de gewone schriftjes.

Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, bij oranje heeft de leerling meerdere pogingen nodig gehad en groen is in één keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (de namen worden dan weggelaten).

Voordelen
  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen;
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen;
  • Meer individuele differentiatie mogelijk;
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen;
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse;
  • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen Chromebook heeft;
  • Meer doelgericht/ opbrengstgericht werken.