Engels

De Wilgenstam is een zogenaamde "Early Bird school". Early Bird is ontstaan uit een initiatief van de Stichting B.O.O.R. om jonge kinderen Engels te leren. Op deze manier bieden wij de leerlingen kansrijk onderwijs aan omdat een goede beheersing van de Engelse taal de wereld, en daarmee de kansen van ieder kind letterlijk en figuurlijk vergroot.

Op de Wilgenstam wordt al bij de peuters begonnen met Engels. Elke week worden er activiteiten in het Engels aangeboden. Veelal spelletjes en liedjes waarbij kinderen letterlijk spelenderwijs de taal oppikken. De meeste onderwerpen en woorden sluiten aan bij de thema's die in de groep behandeld worden.

De meeste lessen worden verzorgd door een 'native speaker'. Dit is een leerkracht, vanuit het "Early Bird"- project, die uitsluitend Engels met de kinderen spreekt. In de hogere groepen speelt de groepsleerkracht een steeds grotere rol. Samen met een groot aantal andere scholen participeert de Wilgenstam in het Early Bird - project. 

English Express 
Vanaf groep 4 is het mogelijk om, als gebleken is dat de aangeboden Engelse lesstof onvoldoende uitdaging geeft aan een kind, om extra Engelse lessen te volgen. Deze les wordt 30 minuten per week gegeven.