Engels

De Wilgenstam is een zogenaamde "Early Bird school". Early Bird is ontstaan uit een initiatief van de Stichting B.O.O.R. om jonge kinderen Engels te leren. Op deze manier bieden wij de leerlingen kansrijk onderwijs aan omdat een goede beheersing van de Engelse taal de wereld, en daarmee de kansen van ieder kind letterlijk en figuurlijk vergroot.

Op de Wilgenstam wordt al bij de kleuters begonnen met Engels. Elke week worden er activiteiten in het Engels aangeboden. Veelal spelletjes en liedjes waarbij kinderen letterlijk spelenderwijs de taal oppikken. De meeste onderwerpen en woorden sluiten aan bij de thema's die in de groep behandeld worden.

De lessen worden verzorgd door de eigen leerkracht en gebruiken daarbij Blink Engels.