Kunst en cultuur

De Wilgenstam gaat er vanuit dat leren niet alleen via het hoofd plaats vindt. Op de Wilgenstam willen wij taal, lezen, schrijven en rekenen als basale schoolvaardigheden zodanig inbedden dat er een goede balans ontstaat tussen hoofd, hart en handen.
Om de leerdoelen van bovengenoemde vakgebieden te behalen, huren wij regelmatig externen in.
De leerkrachten en de interne cultuurcoördinator zoeken gezamenlijk naar geschikte partners, waarmee een leerdoel besproken wordt. Deze partners - kunstenaars, schrijvers of andere deskundigen - bieden de leerstof met andere didactische middelen aan. Het verhoogt het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten.


Naschoolse activiteiten
Als je lekker in je vel zit en op verschillende manieren kunt leren, ontwikkelt een kind zich beter thuis, op school en op straat. Kunst, Cultuur en Sport helpen daarbij. Wij vinden dat alle kinderen zo veel mogelijk kansen hiervoor mogen krijgen en daarom hebben wij een uitgebreid naschools aanbod op de Wilgenstam en dit is bovendien gratis. 
De kinderen krijgen 4 x per jaar een nieuw aanbod.