Plusklas

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of begaafde kinderen bieden wij een verrijkingsklas aan. Deze noemen wij een 'plusklas'. 
De kinderen werken op een andere manier en aan andere opdrachten dan in de eigen klas, onder begeleiding van een plusklas-leerkracht. Ze komen één keer in de week bij elkaar. De rest van de week zitten ze in hun eigen groep. 
In de plusklas krijgen deze leerlingen uitdagende opdrachten die ze ook verwerken in hun eigen groep of in de vorm van huiswerk. De bedoeling van de plusklas is niet alleen verrijking van de leerstof, het is ook belangrijk voor deze groep leerlingen om taakgericht te werken en om goed te leren plannen. De kinderen hebben een eigen portfolio waarin zij zichzelf beter leren kennen en hierdoor ontdekken waar ze al goed in zijn en waar ze in kunnen verbeteren. Samen met de plusklas-leerkrachten maken leerlingen eigen leerdoelen. 

Er wordt gewerkt met de "Pittige Plustorens". In deze torens zitten leuke, creatieve en uitdagende materialen en projecten. De projecten kunnen in groepsverband of individueel uitgevoerd worden. Door de juiste projecten te kiezen zijn de leerlingen bezig met het behalen van hun eigen leerdoelen.
Bijvoorbeeld: "Ik kan goed samenwerken".
Bij het project 'een knikkerbaan makan van papier' wordt de groep verdeeld in groepjes van drie kinderen. Hierdoor leren de kinderen meteen hoe je goed samenwerkt, want er moeten taken verdeeld en materialen gedeeld worden. En ze moeten samen tot een mooi eindresultaat komen. 
Voorbeelden van individuele projecten zijn: een computergame maken, leren kalligraferen of maak een 4-talen kwartet.

De plusklas is voor kinderen die heel goed hun best doen, zich goed gedragen, hoge resultaten halen en soms tegen bepaalde dingen aanlopen.