Aanmelden

De Wilgenstam hecht grote waarde aan persoonlijk contact. Dit begint al bij het aanmelden van uw kind vanaf 3 jaar!

Plan hier uw afspraak voor een rondleiding

Tijdens een persoonlijk gesprek gaat het over de visie en uitgangspunten van de school. De wederzijdse rechten en plichten tussen school, ouders en leerlingen worden besproken en er is ruimte voor specifieke vragen.
U krijgt een rondleiding door het gebouw en is er een gelegenheid om in de klas te kijken.
Na afloop krijgt u een informatiepakket en een aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunt u opsturen aan de school of afgeven aan de balie vanaf uw kind 3 jaar is. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingeleverd, gaan wij binnen 6 weken over tot inschrijven. Wanneer wij zien dat wij niet kunnen overgaan tot inschrijven nemen wij binnen 6 weken na aanmelden contact met u op. 

Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd neemt een leerkracht van groep 1-2 contact met u op voor een orientatiegesprek om uw kind beter te leren kennen. Op basis van het orientatiegesprek wordt uw kind ingedeeld in een groep. De leerkracht neemt contact met u op om samen met u afspraken te maken over eventuele “wenmomenten” in de toekomstige klas van uw kind. Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan.

Mocht uw kind al op een andere school ingeschreven staan, dan gaan wij eerst in gesprek met u door één van onze Intern Begeleidsters en vullen samen het aanmeldformulier in. Binnen 6 weken gaan wij op basis van ons onderzoek kijken of wij over gaan tot inschrijven. U kunt via de administratie van de school (010-4185680) of administratie@wilgenstam.nl meer informatie krijgen of een afspraak maken met directie of IB. 

Uitschrijven
Indien u gaat verhuizen of uw kind gaat naar een andere school, dan dient u de Wilgenstam hiervan op de hoogte te stellen. U laat dit de betreffende leerkracht van uw kind weten en u geeft dit door aan de administratie van de school. Uw kind wordt pas officieel uitgeschreven, nadat er een inschrijfbewijs van de nieuwe school is ontvangen. De leerkracht van uw kind en de intern begeleider stellen een informatiepakket (onderwijskundig rapport) voor de nieuwe school op. Dit pakket wordt altijd naar de nieuwe school gestuurd. U kunt dit onderwijskundig rapport opvragen.

Maximale groepsgrootte
Wij hanteren een maximale groepsgrootte bij de groepen 1-2 van 30 leerlingen en bij de groepen 3-8 van 28 leerlingen. Wanneer de groepsgrootte is bereikt gaan wij niet over tot inschrijven. Onderstaand geeft een actueel overzicht welke groep vol zitten of niet:

Groepen 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7  (VOL)
Groep 8  (VOL)