Geschiedenis

De Wilgenstam is in 1956 als openbare lagere school de Wilgenplas aan de Meidoornsingel gestart. De wijk Schiebroek explodeerde in die tijd.
Veel kinderen zorgden voor een mudvol schoolgebouw (575 leerlingen). Er kwam in 1960 een nieuwe openbare lagere school bij aan de Wilgenlei, De Wilgenhoek, en een flinke groep leerlingen verhuisde naar die nieuwe school.
Het nauwer samenwerken van de lagere school de Wilgenplas met de kleuterschool de Wilgenroos leidde in 1981 tot de nieuwe naam de Wilgenstam. In 1984 kwam het tot een fusie tussen de Wilgenstam en de Adrianaschool (een openbare Jenaplanschool). In 1985 werd de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd en vond de integratie van kleuter- en lagere school tot basisschool plaats. Uit de samenvoeging van de lagere school de Wilgenhoek en kleuterschool Klein Duimpje ontstond de basisschool de Goudenregen. In 1995 tenslotte is de Wilgenstam gefuseerd met de Goudenregen. Vanaf dat moment zijn de leerlingen van de Wilgenstam gehuisvest in twee schoolgebouwen: één aan de Meidoornsingel en één aan de Wilgenlei.