Missie en Visie

MISSIE
 
De kunst van het leren
 
Op de Wilgenstam leer je veel. Je leert lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis.
Maar er is meer. Veel meer; kunst, cultuur, Engels, techniek én ICT.
 
En op school leer je veel over jezelf, wie je bent en alle mogelijkheden die je hebt. Je leert vrienden maken en hoe je met anderen omgaat. Op school leer je hoe belangrijk samenwerken is. Je leert ook hoe je zelfstandig een oplossing kan vinden.
 
En na acht jaar ga je naar het voortgezet onderwijs en dan neem je dat allemaal mee.
Je kennis, ervaring en hoe je je sociaal kunt opstellen. Je weet dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en leren . Na de Wilgenstam ken je de kunst van het leren. Want leren is leuk!
 
 
VISIE
OBS de Wilgenstam is een plek waar kinderen samen opgroeien. Leren is voor ons meer dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. We leren van én met elkaar. Zo ontwikkelen leerlingen zich stap voor stap in hun eigen tempo. Leerlingen leren bij ons om zich sociaal en nieuwsgierig op te stellen.
 
Opvoeden doen we samen
We leren van en met elkaar. Het tempo van leren wisselt per leerling en soms ook per vak. We zetten ons in om kinderen uit te dagen én te helpen volgens de principes van gepersonaliseerd leren. We zijn een lerende school en dat kunnen we niet alleen. Ook nauw contact met ouders hoort daarbij. We zijn betrokken bij de leefomgeving van de kinderen. Opvoeden doen we samen.
 
Samen op weg naar zelfstandigheid
We bereiden de kinderen voor op hun toekomst. Iedereen is anders en dat vinden we juist zo leuk. We leren kinderen al vroeg dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gedrag én hoe je zelfstandig kunt zijn. Hoe we met elkaar omgaan staat duidelijk in onze afspraken. Het zijn positief geformuleerde regels die voor ieder kind bekend zijn en uitgaan van respect voor elkaar en de omgeving. Zo gaan we allemaal met plezier naar school.