Missie en Visie

MISSIE

De kunst van het leren

Een school is er om veel te leren
en dat gaat verder dan lezen, schrijven en rekenen.
Op De Wilgenstam leren kinderen ook
op een verantwoorde wijze met elkaar omgaan.
En ze leren vooral ook veel over zichzelf en hun eigen mogelijkheden.
Hoe ze zelfstandig oplossingen kunnen vinden
en hoe belangrijk samenwerken kan zijn.
Als de leerlingen na acht jaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs hebben ze niet alleen veel kennis vergaard.
Ze hebben ook geleerd zich sociaal op te stellen
en zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen gedrag.
Maar bovenal hebben ze geleerd dat leren erg leuk kan zijn

ONZE VISIE

Prof. L. Stevens stelt dat ieder individu behoefte heeft aan relatie, autonomie en competentie. Peter Senge beschrijft de vijf zogenaamde disciplines, waarop het beleid in een lerende school zich moet richten: opbouwen van een gezamenlijke visie, ontwikkelen en stimuleren van persoonlijk meesterschap, goed omgaan met mentale modellen, mogelijkheden voor teamleden creëren en het toepassen van systeemdenken op alle niveaus.
Kwaliteitsdenken en veranderingsprocessen hebben alleen effect, indien men dit in samenhang ontwikkelt.
Integrale aanpak en samenhang tussen vernieuwingen, resultaatgerichtheid en planmatig werken, gerichtheid op duurzame veranderingen en zelfsturing zijn kernbegrippen binnen de Wilgenstam.
De lerende school kenmerkt zich ook door externe gerichtheid: men kijkt naar hetgeen er buiten gebeurt en stelt vragen wat dat betekent voor binnen. Voor binnen betekent dit onder meer dat openheid voor andere manieren van denken, samenwerking, creatief denken, relaties kunnen zien en de kwaliteit van communicatie steeds belangrijker worden.