Schooltijden

Op de Wilgenstam is er een continurooster. De kinderen hebben 4 gelijke schooldagen (08:30 uur - 14:30 uur) en zijn woensdagmiddag vrij (08:30 uur - 12:00 uur). Er zijn geen kosten verbonden aan het continurooster. Het team van de Wilgenstam verzorgt zelf de pauze- en lunchtijd met de kinderen. De leerkrachten kennen de leerlingen goed en vinden professionele begeleiding tijdens de pauzes buiten belangrijk. De begeleiding en het toezicht buiten hebben de teamleden met elkaar geregeld. Naast de begeleiding van leerkrachten zijn er in de pauze van groep 3 t/m 8 ook medewerkers van TOS buiten. De medewerkers van TOS zorgen voor leuke afwisselende activiteiten tijdens het buiten spelen.

Buitenspelen - veiligheid op het plein tijdens het buitenspelen
Tijdens het buitenspelen gelden dezelfde regels die op school en in de klas gehanteerd worden. De toezichthoudende teamleden zijn op het plein om ervoor zorg te dragen dat kinderen goed en veilig met elkaar (kunnen) spelen. Door een rooster is het voor de teamleden en kinderen duidelijk wie er toezicht houdt op het plein. Naast de vaste teamleden worden TOS medewerkers en stagiaires ingezet om een zo goed mogelijk toezicht te kunnen waarborgen.

Lunchen met de kinderen
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geeft u uw kind een lunchpakket mee met eten en drinken. Alle kinderen eten met de leerkrachten in hun eigen groep. Het kan weleens voorkomen dat u vergeet om een lunchpakket mee te geven. Het is gelukkig altijd mogelijk om iets te delen met elkaar. Als het vaker voorkomt, dan neemt de leerkracht contact met u op. 
De Wilgenstam is een gezonde school en daarom vragen wij u om uw kind(eren) een gezond tussendoortje (fruit/groente) en een gezonde lunch (boterham, beschuit, cracker, muesli) mee te geven. Ook stimuleren wij het drinken van water. De kinderen mogen geen snoep, chips, koeken, blikjes of flesjes met priklimonade meenemen. 

Verantwoordelijkheid ouders/verzorgers
U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind op school; ook tijdens de lunch. Mochten er problemen ontstaan tijdens de lunch of tijdens het buitenspelen, dan nemen wij contact met u op.

Bijzonderheden en medicatie
Zijn er met betrekking tot uw kind bijzonderheden met het lunchen op school en is dit nog niet bekend, meldt dit dan a.u.b. bij de groepsleerkracht. Dit geldt ook voor kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en de betreffende leerkracht. Per kind wordt onder meer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.