Inschrijven

De Wilgenstam hecht grote waarde aan persoonlijk contact. 
Dit begint al bij het inschrijven van uw kind.
Tijdens een persoonlijk gesprek gaat het over de visie en uitgangspunten van de school. Ook worden de wederzijdse rechten en plichten tussen school, ouders en leerlingen besproken en worden de specifieke vragen beantwoord.
Ook krijgt u een rondleiding door het gebouw en is er een gelegenheid om in de klas te kijken.
Na afloop krijgt u een informatiepakket mee en een inschrijfformulier.
Dit inschrijfformulier kunt u opsturen aan de school of afgeven aan de balie, bijgevoegd een geldig legitimatiebewijs van het kind. 
In principe laten wij alle vierjarigen toe.
Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd krijgen ouders bericht over de groepsindeling van hun kind. Er wordt dan tevens verzocht contact op te nemen met de leerkracht voor een kennismaking. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over eventuele “wenmomenten” in de toekomstige klas van uw kind. Ook van de leerkracht ontvangt u nog veel informatie.
Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan.
Mocht u kind al op een andere school ingeschreven staan, dan wordt uw kind eerst getest door één van onze Intern Begeleidsters. Mocht uw kind binnen een straal van 10 km van de school wonen en een achterstand hebben van meer dan 3 maanden, dan neemt de Intern Begeleidster een besluit over de toelating.
U kunt via de administratie van de school (010-4185680) of administratie@wilgenstam.nl meer informatie krijgen.

 


Uitschrijven

Indien u gaat verhuizen of uw kind gaat naar een andere school, dan dient u de Wilgenstam hiervan op de hoogte te stellen. U laat dit de betreffende leerkracht van uw kind weten en u geeft dit door aan de administratie van de school. Uw kind wordt pas officieel uitgeschreven, nadat er een inschrijfbewijs van de nieuwe school is ontvangen.
De leerkracht van uw kind en de intern begeleider stellen een informatiepakket (onderwijskundig rapport) voor de nieuwe school op.
Dit pakket wordt altijd naar de nieuwe school gestuurd. U kunt dit onderwijskundig rapport opvragen.