Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan waarin ouders/verzorgers en personeelsleden kunnen meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school.  De MR adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. De Wilgenstam vindt de inbreng van de MR zeer waardevol.
 

Instemming of advies?

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.
 

Leden van de MR

De MR van de Wilgenstam bestaat uit 6 leden; daarvan zijn 3 leden uit de ouders en 3 uit het personeel gekozen. Zodra er voor een geleding een vacature is, maken we hiervan melding op de website van de Wilgenstam. Bij ruime aanmelding voor een vacature organiseren we een verkiezing tijdens de ouderraad in november, anders wordt het nieuwe lid bij acclamatie verkozen.
 

Termijn

De MR-leden (ouders) hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Nieuwe leden worden ieder jaar door en vanuit de ouders van de Wilgenstam op de algemene ouderavond gekozen. Alle ouders kunnen zich verkiesbaar stellen als er vacatures zijn.
 
     
Teamgeleding    
     
Anja Bik groep 4 (2021)
Judith Swinkels groep 1/2A (2021)
     
Oudergeleding    
Loes van Donkelaar Barbara 3 (2019)
Leonie de Vos Joep 4
Hannah 1/2 B
(2020)
     
     
     


De MR vergadert ongeveer 6/8 keer per jaar. De PMR nog 4x extra
Locatie: (
Meidoornsingel 120)  i.v.m. de Corona maatregelen vergadert de MR online via Google Meet.
Indien u aanwezig wilt zijn bij onze vergaderingen stuurt u dan een mail aan MR@wilgenstam.nl dan ontvang u van ons een Google Meet code.

Tijd: 19:45  uur tot 21:45 uur
 

Contact

Wilt u meer weten over de MR, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de school? Heeft u een onderwerp dat de mr zou moeten bespreken?Of wilt u de openbare vergaderingen bijwonen?
Neem dan contact op met de mr via mr@wilgenstam.nl

 

Documenten MR

Schooljaar 2021-2022
Agenda en Notulen 12-10-2021 
Agenda en Notulen 23-11-2021   
Agenda en Notulen 18-01-2022   
Agenda en Notulen 15-03-2022   
Agenda en Notulen 19-04-2022   
Agenda en Notulen 24-05-2022
Agenda en Notulen 28-06-2022         

 

Schooljaar 2020-2021
Agenda en Notulen  13-07-2021                      
Agenda en Notulen 25-05-2021                       
Agenda en Notulen 06-04-2021                       

Agenda en Notulen 16-02-2021                        
Agenda en Notulen 12-01-2021                       
Agenda en Notulen 01-12-2020
Agenda en Notulen 03-11-2020 extra vergadering
Agenda en Notulen 27-10-2020
Agenda en Notulen 22-09-2020

 

Schooljaar 2019-2020
Agenda en notulen 13-07-2020 (verplaatst van 7 juli 2020 extra vergadering) Bijlage PPT

Agenda en notulen 23-06-2020

Agenda en     notulen 23-04-2020 extra MR vergadering i.v.m opening school

Agenda en notulen 14-04-2020

Agenda  en notulen 11-02-2020

PMR               Notulen 16-01-2020

Agenda en notulen 03-12-2019

Agenda en     notulen 01-10-2019

 

 

Schooljaar 2018-2019

Agenda Notulen  11-06-2019
Agenda Notulen  07-05-2019 (vervallen vergadering)
Agenda Notulen  26-03-2019
Agenda Notulen  19-02-2019
Agenda Notulen  22-01-2019
Agenda Notulen  11-12-2018 ( is een gewijzigde datum voor 18-12-2018)
Ouderavond en presentatie Jaarverslag MR 2017-2018

Agenda Notulen  20-11-2018
Agenda Notulen  16-10-2018 


 

Schooljaar 2017-2018

Agenda  en Notulen 12-06-2018
Agenda en  Notulen 15-05-2018
Agenda  en Notulen 10-04-2018
Agenda  en Notulen 06-03-2018 
Agenda  en Notulen 23-01-2018
Agenda  en Notulen 12-12-2017
Agenda  en Notulen 07-11-2017
Ouderavond en presentatie Jaarverslag MR 2016-2017
Agenda  en Notulen 26-09-2017

Agenda  en Notulen 31-08-2017

 

Schooljaar 2016-2017

 Agenda en Notulen 13-06-2017
 Agenda en Notulen 09-05-2017  
 Agenda en Notulen 21-03-2017  
Agenda en  Notulen 21-02-2017
Agenda en  Notulen 06-12-2016

Agenda en  Notulen 01-11-2016
Ouderavond en presentatie Jaarverslag MR 2015-2016
Agenda en  Notulen 4-10-2016
Agenda en  Notulen 13-9-2016
 

Schooljaar 2015-2016

Agenda en Notulen 16-6-2016