Ouderraad

Op de Wilgenstam bestaat een Ouderraad, ook wel OR of Oudervereniging genoemd.
De OR is nauw betrokken bij de organisatie van de leuke activiteiten die jaarlijks op het programma staan. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, het kerstfeest, het paasontbijt en de schoolreizen.
Om alle extra activiteiten te bekostigen bestaat er een schoolfonds. Dit fonds bestaat uit gelden die ouders/verzorgers bijdragen d.m.v. de vrijwillige ouderbijdrage. Het beheer van dit schoolfonds geschiedt door de penningmeester, welke zitting heeft in de OR. De administratie van de werkweekgelden valt ook onder de verantwoording van deze penningmeester.
Tot slot praat de OR over allerhande schoolvakken en adviseert zij de schoolleiding en MR over alle zaken die door de ouders van belang worden geacht.
Tijdens de jaarlijkse ouderavond presenteren wij de financiële situatie van het ouderfonds. Wat zijn de jaarlijkse inkomsten en uitgaven? Wat is de begroting voor het komende jaar.

De vergaderingen van de MR en de OR zijn openbaar. De vergaderdata staan in de jaarkalender en worden vermeld in de nieuwsbrieven. De agenda en de vastgestelde notulen van die vergaderingen zijn te vinden op de website van de Wilgenstam.
 

Algemene ouderavond 


Elk jaar organiseert de OR de algemene ouderavond, deze vindt meestal plaats in november. In de eerste helft van deze avond presenteren de MR en de OR hun jaarverslagen, leggen verantwoording af over activiteiten en financiën en maken de plannen voor het nieuwe jaar bekend. Dit is ook het moment waarop de leden van de OR en de MR afscheid nemen en nieuwe leden kunnen worden benoemd. 

In het tweede gedeelte van de avond wordt er aandacht besteed aan een opvoedkundig thema. Denk aan: kinderboeken, tv-kijken, pesten, social media, EHBO, voeding, enzovoort.
 

Leden:


Daan van den Berg (voorzitter)
Cathy Salzman (penningmeester)
Laura Water
Jan Paul Smit
Rishi Thakoerdat


 

Contact


De OR is per mail bereikbaar via:or@wilgenstam.nl
 

Vergaderingen schooljaar 2023-2024


wo 13-9-23
wo 11-10-23
wo 8-11-23
wo 13-12-23
wo 31-1-24
wo 13-3-24
wo 17-4-24
wo 29-5-24
wo 3-7-24


Locatie: Meidoornsingel 120 Starttijd: 20:30u