Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €45,- per kind per schooljaar. Uw bijdrage is onmisbaar. Bij het betalingsverzoek is het mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen.

Werkweek
De leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 gaan 3 dagen op werkweek. Om deze werkweken te bekostigen is er voor de ouders een verplichte bijdrage. De werkweken zijn niet vrijblijvend, ze vormen een vast onderdeel van het lesprogramma. Voor de betreffende groepen is de bijdrage per kind per schooljaar €115,-. Ook hierbij is betaling in termijnen via het betaalverzoek mogelijk. 
Wanneer u de betaling niet kunt voldoen, verzoeken wij u vriendelijk dit aan de directie of groepsleerkracht door te geven. 

Betaling
De school maakt bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en werkweek gebruik van WIS collect. WIS collect is het systeem voor digitale facturatie. De school e-mailt de betaalverzoeken voor de vrijwillige ouderbijdrage en de werkweek naar de ouders/verzorgers. In die e-mail is een link opgenomen naar een digitaal ouderportaal. U kunt via deze link de bijdrage met iDeal betalen. Ook kunt u hier kiezen voor betaling in termijnen.

Schoolbenodigdheden
Alle schoolbenodigdheden die uw kind nodig heeft worden door de Wilgenstam verstrekt en hoeft u dus niet zelf aan te schaffen.

Financiële ondersteuning nodig?
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.

Wij betalen de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen. Kijk op jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie.
of via samenvoorallekinderen.nl. Dit zijn daarbij de mogelijkheden.