Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €45,- per kind per schooljaar. Uw bijdrage is onmisbaar. Bij het betalingsverzoek is het mogelijk om de betaling in termijnen te voldoen.

Werkweek
De leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 gaan 3 dagen op werkweek. Om deze werkweken te bekostigen is er voor de ouders een verplichte bijdrage. De werkweken zijn niet vrijblijvend, ze vormen een vast onderdeel van het lesprogramma. Voor de betreffende groepen is de bijdrage per kind per schooljaar €115,-. Ook hierbij is betaling in termijnen via het betaalverzoek mogelijk. 
Wanneer u de betaling niet kunt voldoen, verzoeken wij u vriendelijk dit aan de directie of groepsleerkracht door te geven. De mogelijkheid bestaat om hulp te krijgen van de Stichting Meedoen in Rotterdam. Deze stichting helpt ouders/verzorgers van kinderen die in dit geval niet mee zouden kunnen doen aan de werkweek. Kijk voor meer informatie op: https://www.meedoeninrotterdam.nl

Betaling
De school maakt bij het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en werkweek gebruik van WIS collect. WIS collect is het systeem voor digitale facturatie. De school e-mailt de betaalverzoeken voor de vrijwillige ouderbijdrage en de werkweek naar de ouders/verzorgers. In die e-mail is een link opgenomen naar een digitaal ouderportaal. U kunt via deze link de bijdrage met iDeal betalen. Ook kunt u hier kiezen voor betaling in termijnen.

Schoolbenodigdheden
Alle schoolbenodigdheden die uw kind nodig heeft worden door de Wilgenstam verstrekt en hoeft u dus niet zelf aan te schaffen.