Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Zeliha Turktas, ik ben 36 jaar en ruim 14 jaar werkzaam als schoolmaatschappelijk werker, sinds dit schooljaar ben ik de schoolmaatschappelijk werker van de Wilgenstam. Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen, naast mijn baan als maatschappelijk werker doe ik de studie Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit. Met deze brief wil ik mij graag aan u voorstellen en uitleggen wat schoolmaatschappelijk werk is. Ook vertel ik hoe u mij kunt bereiken.


Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Als een kind belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling kan je dat vaak merken aan het gedrag van het kind. Dit gedrag kan opgemerkt worden door uzelf of door de leerkracht doordat het kind misschien veel aandacht vraagt of moeite lijkt te hebben met het maken van vriendjes. Andere sociaal-emotionele problemen die thuis en op school kunnen worden gesignaleerd zijn bijvoorbeeld gepest worden, bedplassen, faalangstig gedrag vertonen, erg druk of juist erg stil zijn, problemen met de concentratie hebben of gedrag vertonen dat niet bij de leeftijd past.

Als de leerkracht zoiets ziet, zal hij of zij dit met u bespreken. De leerkracht kan u adviseren of doorverwijzen om eens te praten met de schoolmaatschappelijk werker.
Ook kunt u zelf direct met mij contact opnemen als u met een bepaalde hulpvraag zit.

Er hoeft niet altijd wat ernstigs aan de hand te zijn. Soms is een luisterend oor al genoeg. Tijdens een eerste gesprek praten we over uw zorg of de zorg van de school en proberen we te ontdekken waar bepaald gedrag vandaan komt. We kijken of we er samen wat aan kunnen doen. Misschien kan ik u helpen met een klein advies of kan ik u juist helpen door de weg te vinden naar de juiste instantie. Het is altijd beter om vroeg naar hulpverlening te stappen, zo hoeft een probleem niet onnodig groot te worden.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik ook regelmatig gesprekken met kinderen. Dit kan voortkomen uit een gesprek met de ouders maar kinderen kunnen ook zelf een gesprek met mij aanvragen.

Als kinderen zelf aangeven dat zij een gesprek willen met de schoolmaatschappelijk werker dan wordt u daarvan na het eerste gesprek op de hoogte gebracht. Dit eerste gesprek mag gehouden worden zonder toestemming van de ouders maar voor vervolggesprekken dient u toestemming te geven.

Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening.
Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk en kosteloos.
Vanaf dit schooljaar (2021/2022) ben ik elke dinsdag en donderdagochtend fysiek aanwezig op de Wilgenstam, als u met mij in gesprek wilt, kunt u mij op de volgende manieren bereiken:
- via school (de leerkracht, intern begeleider of directie)
- telefonisch 06-40829157 (op dinsdag, donderdag en vrijdag)
- per mail zturktas@cvd.nl

Met vriendelijke groet,
Zeliha Turktas