Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang wordt door partners van de Wilgenstam mogelijk gemaakt.

Kinderopvang "Mundo" verzorgt de voor- en naschoolse opvang in het hoofdgebouw van de Wilgenstam aan de Meidoornsingel. De voorschoolse opvang start vanaf 7.30 uur en de naschoolse opvang vanaf het einde van de schooltijd tot 18.30 uur. Ook tijdens schoolvakanties kunt u gebruik maken van deze opvang.

Mundo Bezoekadres Marconiweg 2c, 3112 EP Schiedam Telefoon 010 246 1133
Mail info@kinderopvangmundo.nl
Internet www.kinderopvangmundo.nl 

Naast kinderopvang "Mundo" zijn er meerdere BSO-aanbieders in de wijk Schiebroek waar u gebruik van kunt maken.

b.s.o. Ketelbinkie, Berberisweg 354, tel. 010 4792200
b.s.o. Olijfje, Olijflaan 8, tel. 010 4612709
b.s.o. De Sleekoepel, Sleedoornlaan 35, tel. 010 2184680
b.s.o Het Schiebroeksepark Abeelweg 396, tel. 06 19933109


Op de Wilgenstam is er een continurooster, dit betekent dat de tussenschoolse opvang door school geregeld wordt en er geen kosten aan verbonden zijn.
Voor meer informatie klik hier.